KUNDE historie: Bedre Trivsel, samarbejde og succes i byggeriet

Psykologisk sikkerhed som fundament for inklusion

Lysna Nordic blev i 2022 inviteret på en rejse af Byggeriets Samfundsansvar for at måle på, skabe opmærksomhed omkring og værktøjer til at forbedre den psykologiske sikkerhed i byggebranchen. Med en kombination af værktøjer baseret på solid forskning, ønskede vi at forstå og adressere de underliggende udfordringer, der påvirker den psykologiske sikkerhed og teamdynamikken på byggepladserne.

Det spændende ved metoderne er, at de er dybt forankrede i forskning. Man tror det næsten ikke - men det er faktisk muligt at 'objektivisere' psykologisk sikkerhed, godt samarbejde og evnen til at skabe resultater ved hjælp af team kommunikationsanalysen.

Årsagen til at vi startede...

var en invitation fra Byggeriets Samfundsansvar - en forening, der samler aktører på tværs af byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtig udvikling. Foreningen identificerer udfordringer og fokuserer på Trouble spotting - "Hvor trykker skoen" for at sikre branchens bæredygtige fremtid.

Hvor trykker skoen?

Projektet 'Plads til alle i byggeriet' - en analyse fra 2020, viste at en ‘hård men kærlig tone’ betød af mange minoriteter forlod byggeriet eller overlevede via copingstrategier.
Dette kunne vores analyse udbygge, da den viser at overraskende mange - herunder mange mænd - ikke trives med tonen.
Med tonen forstås, at måden der kommunikeres på - særligt i de større fora, hæmmer den psykologiske sikkerhed og evnen til konstruktivt og produktivt samarbejde.

Så, hvad skete der?

Gennem omhyggelig undersøgelse og dataindsamling afslørede Lysna afgørende indsigter i tilstanden af psykologisk sikkerhed i byggesektoren. Resultaterne afslørede blandt andet en betydelig kløft mellem de opfattede niveauer af psykologisk sikkerhed mellem medarbejdere og ledere, hvilket understreger et behov for intervention.

1

Challenges

Flere udfordringer kom frem fra analysen, herunder utilstrækkelig håndtering af fejl, en ubalance i fordelingen af ris og ros (medarbejdere nederst i hierarkiet og minoriteter oplevede oftere ris end støtte) og problemer såsom dårlig kommunikation imellem faggrupper og uklare arbejdsprocesser. Herudover var ledere ikke blot selv sikre, men havde også en opfattelse af at deres medarbejdere var mere sikre end de reelt selv oplevede sig.
Samlet set bidrog disse udfordringer til en følelse af usikkerhed og hindrede produktivt samarbejde.
Empty space, drag to resize
2

Process

Lysna anvendte en flerdimensionel tilgang for at få det bedste billede af udfordringer. De vigtigste værktøjer var ’Team Diagnosen’ som er et spørgeskema med +60 spørgsmål og 'Team Kommunikation Analysen', hvilket gjorde det muligt at få en god forståelse af de aktuelle problemer.
Efter dataindsamlingen faciliterede Lysna feedback-sessioner med ledelsen, hvilket fremmede dialog og refleksion over resultaterne. Derudover ydedes – ud fra Team kommunikationsanalysen - adfærdsmæssig vejledning for at styrke ledere og teams til at fremme en kultur med psykologisk sikkerhed og bedre resultatskabelse. Det skete efter dataindsamlingen, hvor resultaterne blev præsenteret på hver byggeplads i workshops, hvor gruppen fik feedback og diskuterede resultaterne.
Empty space, drag to resize
3

Impact

Workshops gav mulighed for at forstå og reflektere over, hvordan den psykologiske sikkerhed på pladsen kunne forbedres.

Effekten af indsatsen stak dybt de fleste steder! Særligt Team Kommunikationsanalysen gav overordentligt positive tilbagemeldinger, hvor flere rapporterede om forbedrede og mere effektive møder. Bl.a. ved at inkludere de mere stille, reducere personlige drillerier og øge opmærksomheden på opgavefordeling. Dette skabte et mere inkluderende og sikkert miljø, der fremmede større ejerskab over opgaver og fælles resultater.

Et væsentligt formål var også at skabe opmærksomhed på fænomenet i branchen ved hjælp af en rapport samt ’hjælp til selvhjælp’ via værktøjer og videoer som ligger tilgængeligt hos Byggeriets Samfundsansvar (klik - så bliver du taget til siden). 

Vores fem hovedanbefalinger til det videre arbejde
med at forbedre psykologisk sikkerhed i byggeriet:

KULTUR, RESPEKT OG HUMOR:

Udvikl et kodeks for humor
og respekt for forskelle.
Skab dialog om tone og adfærd,
så flere perspektiver bringes i
spil og samarbejdet og evne
til problemløsning styrkes

LEDERUDDANNELSE:

Styrk ledernes kompetencer med fokus på psykologisk sikkerhed og inklusion.
Byg viden og en værktøjskasse til at skabe en kultur, der fremmer samarbejde om at levere rette kvalitet til rette tid.

STRUKTUREFTERSYN FOR SAMARBEJDE:

Start en dialog om udvikling af
akkordmodellen for at fremme
samarbejde og pålidelighed på tværs
af fag og sikre bedre resultater.

LÆRING OG LÆRLINGE:

Dyk ned i læringsperspektivet og
forstå, at læreprocessen er afgørende
for branchens fremtidige vækst.
Indarbejd blik for, at ethvert byggeprojekt har mange ukendte faktorer, der skal matches med lærlingenes læringsproces for at mindske deres sårbarhed som kædens svageste led.
Oplæring kræver forudsætninger, som de erfarne svende skal være fortrolige med.

HIERARKI OG MAGTSTRUKTURER:

Etablér transparens om og guid brug af ledelsesretten og sikr trygge, anonyme og mange kanaler til konstruktiv og konkret håndtering af medarbejderhenvendelser.

nysgerrig på at læse mere?

Her er minirapporten om psykologisk sikkerhed i byggeriet